Ogłoszenie o przetargu z dn. 12.03.2019 na Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach poniżej:

Załącznik nr 1 do 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dokumentacja projektowa, techniczna, przedmiary robót

Zapytanie ofertowe

 

>> Opublikowano: 12 marca 2019
TEST
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim © 2019
Designed by: e-MIKE.pl