KOMUNIKAT !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim informuje, iż postanowił wdrożyć od poniedziałku 16 marca 2020r. czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Spółdzielni, analogiczne do ograniczeń wprowadzonych w wykonywaniu zadań przez urzędy administracji publicznej w § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Ograniczenia polegają na:

  • realizacji wyłącznie zgłoszeń, których przedmiotem jest niezwłoczna pomoc mieszkańcom w sprawach związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, budynku lub nieruchomości;
  • wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze i Warsztatach Spółdzielni.

Celem wprowadzonych ograniczeń jest włączenie się do szerokiej profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Czasokres oraz zakres wprowadzonych ograniczeń może ulec zmianie – decyzje będą podejmowane adekwatnie do dalszych działań Ministra Zdrowia związanych z przedłużeniem lub zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Spółdzielnia, pomimo wprowadzonych ograniczeń, nadal będzie realizować swoje codzienne zadania, o ile to możliwe bez bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, chyba że kontakt jest konieczny.

Do Państwa dyspozycji pozostaje nadal kontakt telefoniczny (wykaz numerów telefonów oraz spraw, które można załatwić pod tymi numerami na jest zamieszczony na stronie internetowej w zakładce KONTAKT). Zachęcamy jednak do korzystania przede wszystkim z kanałów komunikacji elektronicznej, np. poprzez e-mail. Wszelkie dokumenty i wnioski, które zostaną złożone elektronicznie, będą traktowane na równi ze złożonymi w tradycyjnej papierowej formie. Zarząd będzie sukcesywnie zwiększał liczbę dostępnych formularzy i wniosków, które mogą być wypełnione i zapisane w formie pliku PDF, a następnie wysłane na adres e-mail.

Osoby, które pragną złożyć pisma lub wnioski w formie papierowej, mogą zrobić to poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do skrzynki kontaktowej umieszczonej obok wejścia do Biura Spółdzielni. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie poprzez wrzucenie listu do skrzynki pocztowej. W celu ułatwienia realizacji wniesionych spraw, np. uzyskanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, prosimy o podanie numeru telefonu, pod którym będziemy mogli z Państwem się skontaktować.

Wszelkie pilne sprawy prosimy kierować:

  • dyżurny hydraulik 601 626 010;
  • dyżurny elektryk 601 921 009;
  • drogą elektroniczną: sekretariat@smbp.pl;
  • listownie: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, 11 Listopada 10, 17-100 Bielsk Podlaski

Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.

>> Opublikowano: 16 marca 2020
TEST
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim © 2019
Designed by: e-MIKE.pl