ODK Wręczenie nagród 2020

ODK Wręczenie nagród 2020

Spotkali się ludzie kultury, sportu i wspomagający ciężko chorych

Miła uroczystość, miała miejsce 6 sierpnia br. w bielskim Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej.

Była to Spotkanie, podczas której nagrodzone zostały osoby za wieloletnie działanie na rzecz wspomnianych dziedzin,

ale też zaprezentowana została poezja emerytowanej nauczycielki Weroniki Mielczarek, podczas jej benefisu, który cieszył się wielkim aplauzem uczestników.

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

*Weronika Mielczarek (poetka) - nagroda Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, burmistrza Bielska Podlaskiego

*Jan Kondratiuk (prezes bielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) - nagroda Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i redakcji INTERWENCJE

*Andrzej Dłużewski ( Osiedlowy Dom Kultury SM) - nagroda Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i redakcji INTERWENCJE

* Najstarsi sportowcy Ziemi Bielskiej, za wspaniałe osiągnięcia w siatkówce – nagroda Starosty Bielskiego:

- Jan Dłużewski (Boćki)

- Stanisław Kosz (Boćki)

- Michał Sac (Boćki)

*Sławomir Dworakowski, działacz sportowy odrodzonego po latach LZS Boćki

*Jan Prokopiuk – wieloletni działacz na rzecz niesinienia pomocy ludziom ciężko chorym, założyciel Stowarzyszenia „Szansa” – nagroda Burmistrza Bielska Podlaskiego

Redakcja Dziennikarskiego Zespołu INTERWENCJE w Białymstoku nagrodziła:

- restaurację „Podlasianka” w Bielsku Podlaskim (puchar „Złotej Róży”)

- dr Agnieszkę Prokopiuk, lekarz rodzinną z Bielska Podlaskiego (dyplom „Złotej Róży” + album książkowy)

- prof. dr hab. Andrzeja Gawdzika z Opola, współpracującego od lat z Ziemią Podlaską (dyplom uznania)

- dr Leszka Gołdyna, wykładowcę Politechniki Białostockiej, od lat współpracującego z Ziemią Bielską (dyplom uznania)

- Walentego Koryckiego, byłego marszałka Województwa Podlaskiego, sekretarza Urzędu Gminy w Boćkach (dyplom uznania)

i Michała Wróblewskiego, wieloletniego samorządowca z Hajnówki, który dziś przebywa na zasłużonej emeryturze (dyplom uznania).

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a uświetnił ją benefis poetycki Weroniki Mielczarek oraz młodych piosenkarek z Osiedlowego Domu Kultury.

Inicjatorem Spotkania był Dziennikarski Zespół INTERWENCJE, współorganizatorem Osiedlowy Dom Kultury SM w Bielsku Podlaskim, a słodkie wsparcie uzyskaliśmy od miejscowego PSS Społem.

Szczególnie  podziękowania należą się panu Andrzejowi Dłużewskiemu i jego załodze. Dwoili się i troili, by impreza się udała. Tak też się stało.

 

Dziękujemy

- Ryszard Świerczewski (inicjator uroczystości)

Zdjęcia: Magdalena Stiepaniuk, fotoreporter redakcji Dziennikarskiego Zespołu INRERWENCJE w Białymstoku.

Galeria.


>> Opublikowano: 12 sierpnia 2020
TEST
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim © 2019
Designed by: e-MIKE.pl