ODK Informacje

ODK Wręczenie nagród 2020

Spotkali się ludzie kultury, sportu i wspomagający ciężko chorych

Miła uroczystość, miała miejsce 6 sierpnia br. w bielskim Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej.

Była to Spotkanie, podczas której nagrodzone zostały osoby za wieloletnie działanie na rzecz wspomnianych dziedzin,

ale też zaprezentowana została poezja emerytowanej nauczycielki Weroniki Mielczarek, podczas jej benefisu, który cieszył się wielkim aplauzem uczestników.

Read More

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim © 2019
Designed by: e-MIKE.pl