Loading
http://www.smbp.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd1gk-is-88.jpglink
http://www.smbp.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd3gk-is-88.jpglink
http://www.smbp.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd5gk-is-88.jpglink
http://www.smbp.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd6gk-is-88.jpglink
http://www.smbp.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd7gk-is-88.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4

e-Usługi

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim na swojej stronie internetowej www.smbp.pl uaktywniła moduł umożliwiający przeglądanie danych księgowych dotyczących opłat i rozliczeń za zajmowane mieszkanie.

 

Moduł E-usługi pozwala m.in. na:

 • sprawdzenie salda subkonta opłat eksploatacyjnych oraz subkonta odsetkowego;

 • przeglądanie historii naliczeń opłat (obciążeń) oraz wpłat;

 • sprawdzenie aktualnych składników opłat bieżących (wymiar opłat i jednostki odniesienia);

 • sprawdzenie obciążenia za wodę zimną i ciepłą;

 • przeglądanie historii odczytów wodomierzy;

 • przeglądanie korespondencji dotyczącej opłat eksploatacyjnych;

Osoby zainteresowane korzystaniem z powyższych usług proszone są o odebranie w Dziale Opłat i Rozliczeń (pok. Nr 2) informacji o nadanym loginie użytkownika oraz haśle pierwszego logowania.

 

Dane umożliwiające logowanie w serwisie E-usługi będą wydawane osobom:

 • którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe);

 • które posiadają prawo odrębnej własności lokalu.

Jeżeli tytuł prawny należy do kilku osób, (np. do spadkobierców) dane zostaną wydane osobie, która zostanie wskazana przez współwłaścicieli jako pełnomocnik.

Z uwagi na ochronę danych osobowych pismo z nadanym loginem i hasłem pierwszego logowania będą udostępniane zainteresowanym w następujący sposób:

 • odbiór osobisty w biurze Spółdzielni – po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości osoby i posiadanego prawa do lokalu (oraz ewentualnego pełnomocnictwa współwłaścicieli);

 • wysyłka pocztą po złożeniu pisemnego wniosku (wzór wniosku do pobrania na stronie www.smbp.pl).

 

Po zalogowaniu do serwisu E-usługi z użyciem hasła pierwszego logowania zostaną Państwo poproszeni w pierwszej kolejności o nadanie własnego hasła.

W przypadku konieczności zmiany hasła dostępu, np. w związku z jego zagubieniem, możliwe jest uzyskanie nowego hasła pierwszego logowania przy zachowaniu powyższej procedury udostępniania danych.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z powyższej funkcjonalności.

Telefon kontaktowy

tel. (85) 731-20-00

OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim. 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone