Bez kategorii

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim informuje, iż z uwagi na projektowane utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza…

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim informuje, iż z uwagi na projektowane utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza   na działce o Nr 5196/11 i 2967/6 musi złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę niżej wymienionych drzew:

Nr drzewa Gatunek drzewa Obwód drzewa na wys. 130 cm [cm] Uwagi
1 Brzoza brodawkowata 114  
2 Brzoza brodawkowata 117  
3 Brzoza brodawkowata 136  
4 Lipa drobnolistna 86  
5 Brzoza brodawkowata 121  

 

 

Mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia znajduje się Tutaj

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim p. Nr 4 tel. 85 731-20-25. Ewentualne zastrzeżenia należy wnosić na piśmie do siedziby S.M. w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.

Bielsk Podlaski  05.01.2022r.

Back To Top