Ogłoszenia/Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10, ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w budynku Mickiewicza 60

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10, ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w budynku Mickiewicza 60: Lp. Adres Pow. użytkowa Cena wywoławcza Wadium 1. Mickiewicza 60 lok. Nr 3 128,20m2 38,00zł/m2 6 000,00zł Warunki wymagane od oferentów: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu najmu lokali […]

Więcej informacji
Aktualności Ogłoszenia/Przetargi

Nowa taryfa dla ciepła

Szanowni Mieszkańcy! Od 01 lutego br. zacznie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Urzędu Regulacji Energetyki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Bielsku Podlaskim. Jest to już trzecia podwyżka cen energii w ciągu jednego roku. Skalę dokonanych zmian cen na przestrzeni jednego roku obrazuje poniższe zestawienie. Średnia zmiana cen to trzydzieści kilka procent. […]

Więcej informacji
Back To Top