Kontakt

Kontakt z Biurem Spółdzielni w pozostałych sprawach

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek     8:00-16:00     |     wtorek – piątek     7:00-15:00

Lp.

Jednostki organizacyjne

Nr tel.

Lista spraw do załatwienia

1.

Sekretariat Spółdzielni

sekretariat@smbp.pl

(85)731-20-00,

Składanie pism na dziennik

2.

Dział księgowości – czynsze

(85)731-20-13
(85)731-20-22
(85)731-20-23

Informacje dotyczące bieżących opłat eksploatacyjnych, rozliczanie wody, odsetek na lokalach mieszkalnych i usługowych, potwierdzenie wniosków do dodatku mieszkaniowego, wystawianie faktur za najmy i dzierżawy, spłata kredytów, potwierdzanie sald, zlecenia stałe do banku; składanie deklaracji o ilości zamieszkałych osób,

3.

Specjalista d/s windykacji należności

(85)731-20-21

Informacje dotyczące zaległości, wezwań do zapłaty, spraw sądowych, komorniczych, rozkładania zaległości na raty, ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu”

4.

Specjalista d/s członkowsko-mieszkaniowych

(85)731-20-24

Sprawy członkowskie, dotyczące kupna i sprzedaży mieszkań, wydawanie zaświadczeń o prawach do lokalu

5.

Dział księgowości – ogólny

(85)731-20-06
(85)731-20-08

Informacje dotyczące opłat faktur za usługi, księgowania dokumentów bankowych, wyjaśnianie mylnie dokonanych wpłat

6.

Dział techniczno-administracyjny

(85)731-20-17

Zgłaszanie usterek i awarii,

(85)731-20-25

Informacje dotyczące wymiany stolarki okiennej, sprawy techniczne, uzgadnianie dokumentacji

(85)731-20-19

Rozliczenie kosztów co i cw, umowy najmu lokali i dzierżawy, inne sprawy administracyjne

9.

Dział organizacyjny

(85)731-20-12

Sprawy kadrowe

10.

Osiedlowy Dom Kultury

(85)731-20-14

Zapisy na zajęcia i koła zainteresowań, wynajem sal

Zgłaszanie awarii elektrycznych i hydrauliczno-kanalizacyjnych

W dni powszednie: po godz. 15:00
W dni wolne i święta: od godz. 12:00

Dyżurny hydraulik: 601 626 010

Dyżurny elektryk: 601 921 009

Back To Top