e-Usługi

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim na swojej stronie internetowej www.smbp.pl uaktywniła moduł umożliwiający przeglądanie danych księgowych dotyczących opłat i rozliczeń za zajmowane mieszkanie.

Moduł E-usługi pozwala m.in. na:

  • sprawdzenie salda subkonta opłat eksploatacyjnych oraz subkonta odsetkowego;

  • przeglądanie historii naliczeń opłat (obciążeń) oraz wpłat;

  • sprawdzenie aktualnych składników opłat bieżących (wymiar opłat i jednostki odniesienia);

  • sprawdzenie obciążenia za wodę zimną i ciepłą;

  • przeglądanie historii odczytów wodomierzy;

  • przeglądanie korespondencji dotyczącej opłat eksploatacyjnych;

Osoby zainteresowane korzystaniem z powyższych usług proszone są o odebranie w Dziale Opłat i Rozliczeń (pok. Nr 2) informacji o nadanym loginie użytkownika oraz haśle pierwszego logowania.

Dane umożliwiające logowanie w serwisie E-usługi będą wydawane osobom:

  • którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe);

  • które posiadają prawo odrębnej własności lokalu.

Jeżeli tytuł prawny należy do kilku osób, (np. do spadkobierców) dane zostaną wydane osobie, która zostanie wskazana przez współwłaścicieli jako pełnomocnik.

Z uwagi na ochronę danych osobowych pismo z nadanym loginem i hasłem pierwszego logowania będą udostępniane zainteresowanym w następujący sposób:

  • odbiór osobisty w biurze Spółdzielni – po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości osoby i posiadanego prawa do lokalu (oraz ewentualnego pełnomocnictwa współwłaścicieli);

  • wysyłka pocztą po złożeniu pisemnego wniosku (wzór wniosku do pobrania na stronie www.smbp.pl).

Po zalogowaniu do serwisu E-usługi z użyciem hasła pierwszego logowania zostaną Państwo poproszeni w pierwszej kolejności o nadanie własnego hasła.

W przypadku konieczności zmiany hasła dostępu, np. w związku z jego zagubieniem, możliwe jest uzyskanie nowego hasła pierwszego logowania przy zachowaniu powyższej procedury udostępniania danych.

e-Usługi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim

Serdecznie zapraszamy do korzystania z powyższej funkcjonalności.

Back To Top