Aktualności Ogłoszenia/Przetargi

Nowa taryfa dla ciepła

Szanowni Mieszkańcy!

Od 01 lutego br. zacznie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Urzędu Regulacji Energetyki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA
w Bielsku Podlaskim.

Jest to już trzecia podwyżka cen energii w ciągu jednego roku. Skalę dokonanych zmian cen na przestrzeni jednego roku obrazuje poniższe zestawienie. Średnia zmiana cen to trzydzieści kilka procent.

LP.

Grupa taryfowa

Oznaczenie opłat

Cena netto obowiązująca w dniu 01.02.2021r.

Cena netto obowiązująca w dniu 01.02.2022r.

Zmiana cen

1

A1

Stałe

10 791,85 zł

14 458,85 zł

34,0%

Zmienne

46,02 zł

61,97 zł

34,7%

2

A2

Stałe

12 126,96 zł

15 564,25 zł

28,3%

Zmienne

50,69 zł

67,73 zł

33,6%

3

A3

Stałe

11 673,37 zł

15 274,02 zł

30,8%

Zmienne

48,29 zł

64,77 zł

34,1%

4

A4

Stałe

12 357,00 zł

16 201,30 zł

31,1%

Zmienne

52,38 zł

69,70 zł

33,1%

Do powyższych cen należy doliczyć VAT wg obowiązującej stawki.

Szczegółowa analiza zmiany cen taryfowych znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.link

Z uwagi na okresową – od 01 stycznia do 31 marca br. – obniżkę VAT dla energii z 23% do 8% podwyżki cen taryfowych nie będą miały wpływu na kalkulację opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody w okresie rozliczeniowym 01.09.2021-31.08.2022r.

Zarząd Spółdzielni

Back To Top